AMBEX - strona główna

  Uniwersalne panele przyłączy BNC i śrubowych


  EXT-BNC-08 Pełny opis

EXT-BNC-08 Zewnętrzny moduł przyłączeniowy BNC
Moduł EXT-BNC-08 służy do przyłączania sygnałów analogowych wejściowych i wyjściowych do 8-kanałowych kart przetworników LC-020-0812. Moduł przystosowany jest do przyłączania przewodów zakończonych wtykiem BNC 50Ohm. Dodatkowo na oddzielnym złączu śrubowym wyprowadzone są masy analogowe - wejściowa i wyjściowa oraz zasilanie +5V, z diodą LED sygnalizującą obecność zasilania.


  EXT-BNC-16 Pełny opis

EXT-BNC-16 Zewnętrzny moduł przyłączeniowy BNC
Moduł EXT-BNC-16 służy do przyłączania sygnałów analogowych wejściowych i wyjściowych do kart 16-kanałowych (LC-010-1612, LC-011-1612, LC-012-1612, LC-015-1612, LC-030-1612). Moduły przystosowane są do przyłączania przewodów zakończonych wtykiem BNC 50Ohm. Dodatkowo na oddzielnym złączu śrubowym wyprowadzone są masy analogowe - wejściowa i wyjściowa oraz zasilanie +5V, z diodą LED sygnalizującą obecność zasilania. Możliwe jest też wykonanie specjalnej wersji do karty LC-020-3212 w postaci dwóch połączonych ze sobą płytek. W tej wersji moduł ma wyprowadzone sygnały sterujące karty SAMPLE_IN, TRIGGER_IN i SAMPLE_OUT zamiast wyjść analogowych.


  EXT-SCR-16 Pełny opis

EXT-SCR-16 Zewnętrzny moduł przyłączeniowy z zaciskami śrubowymi
Moduł EXT-BNC-16 służy do przyłączania sygnałów analogowych wejściowych i wyjściowych do kart 16-kanałowych (LC-010-1612, LC-011-1612, LC-012-1612, LC-015-1612, LC-030-1612) do zacisków śrubowych. Dodatkowo na oddzielnym złączu śrubowym wyprowadzone są masy analogowe - wejściowa i wyjściowa oraz zasilanie +5V, z diodą LED sygnalizującą obecność zasilania. Możliwe jest też wykonanie specjalnej wersji do karty LC-020-3212 w postaci dwóch połączonych ze sobą płytek. W tej wersji moduł ma wyprowadzone sygnały sterujące karty SAMPLE_IN, TRIGGER_IN i SAMPLE_OUT zamiast wyjść analogowych.


  KAB-EXT-08

KAB-EXT-08 Kabel analogowy łączący moduł EXT-BNC-08 z kartą przetwornika LC-020-0812


  KAB-EXT-15

KAB-EXT-15 Kabel analogowy łączący moduł EXT-BNC-16 lub EXT-SCR-16 z kartą przetwornika LC-015-1612


  KAB-EXT-16

KAB-EXT-16 Kabel analogowy łączący moduł EXT-BNC-16 lub EXT-SCR-16 z kartą przetwornika LC-010-1612, LC-011-1612, LC-012-1612 lub LC-030-1612


  KAB-EXT-32

  Specjalny, podwójny kabel analogowy, łączący 2 moduły EXT-BNC-16 lub EXT-SCR-16 z kartą przetwornika LC-020-3212


  EXT-BOX-32

  Zewnętrzny moduł przyłączeniowy pasywny do karty LC-020-3212
Moduł EXT-BOX-32 służy do rozdzielenia 32 wejść analogowych karty LC-020-3212 na cztery grupy, po osiem kanałów każda. Dodatkowo moduł ma wyprowadzone trzy sygnały sterujące karty: wejście SAMPLE_IN, wejście wyzwalające TRIGGER_IN i wyjście SAMPLE_OUT. Wejścia analogowe wyprowadzone są na gniazdach D-SUB 09 po 8 kanałów każde, w układzie kanałów analogicznym do karty LC-020-0812, sygnały sterujące wyprowadzone są na gniazdach BNC 50. Umożliwia to np. podłączenie do 4 standardowych modułów EXT-BNC-08 lub podłączenie kasety pomiarowej K19-3U za pomocą standardowego kabla KAB-ANL-20.


[Egmont] Egmont Instruments
ul. Chłodna 39, pawilon 11
00-867 Warszawa
tel. 0-22 8506205, 8506430
faks 0-22 6540248
tel. kom. 0-604 06-08-07

email: egmont@ambex.com.pl