AMBEX - strona główna

  LC-012-1612
  Wielofunkcyjna karta wejść/wyjść analogowych i cyfrowych

LC-012-1612 Karta LC-012-1612 do komputerów typu PC XT/AT/386/486/Pentium przeznaczona jest do pomiarów i sterowania za pomocą układów wejść i wyjść analogowych oraz układów do cyfrowych pomiarów i sterowań dwustanowych. Układy wejść oraz wyjść analogowych pracują w trybie automatycznym za pomocą transmisji DMA, co zapewnia dużą szybkość i stabilność pomiarów i sterowań według zaprogramowanych parametrów. Układ sterujący toru wejść analogowych dokonuje testów szybkości modułu w danym komputerze, co gwarantuje jego optymalne wykorzystanie. Układy wyjść analogowych mogą służyć jako programowane źródła referencyjne lub jako programowane generatory przebiegów okresowych lub jednokrotnych.

Karta LC-012-1612 jest niemal w pełni zgodna z LC-011-1612. Oprogramowanie napisane dla karty LC-011-1612 z wykorzystaniem drivera będzie bez zmian współpracować z LC-012-1612.

Karta wykonana jest na druku czterowarstwowym, częściowo w technologii SMD, z zastosowaniem układów programowalnych GAL, ma znacznie lepsze parametry. Niewielkie rozmiary pozwalają na bezproblemowe zainstalowanie jej w komputerze.


PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA
 • pomiary napięć od stałych do szybkozmiennych
 • sprzęganie czujników w układach fizycznych, sterowanie procesami
 • sterowanie analogowe - programowalne źródła napięciowe lub generatory
 • sprzęganie mierników i przyrządów w kodzie BCD i innych
 • przemysłowe sterowanie typu WŁĄCZ/WYŁĄCZ
 • przenośne systemy pomiarowe na bazie komputerów typu portable, laptop lub notebook


 • CECHY SZCZEGÓLNE
 • praca na magistrali 8-bitowej ISA
 • 16 kanałów analogowych wejściowych 12-bitowych
 • 2 kanały analogowe wyjściowe 12-bitowe
 • 20 wejść i 20 wyjść dwustanowych TTL
 • 1 szesnastobitowy kanał licznika/zegara 82C54
 • małe wymiary karty - 109/190 mm
 • oprogramowanie narzędziowe dla DOSa: Driver XT, Driver AT+, Test, Install, przykłady oprogramowania roboczego (Turbo Pascal, Turbo C), struktury danych i stałe (Turbo Pascal, Turbo C, Turbo Assembler)
 • oprogramowanie narzędziowe dla Windows: biblioteka DLL 16-bitowa, program testowy z funkcjami debuggera, programy przykładowe w wersjach źródłowych (Turbo Pascal dla Windows, Turbo C dla Windows, Visual C++, Visual Basic), szczegółowa dokumentacja

 •   Wejścia analogowe:

  przetwornik analogowo-cyfrowyAnalog Devices AD774BKN
  układ próbkująco-pamiętającyAnalog Devices AD585AQ
  praca ze wzmocnieniem 1x albo 2x
  multiplekser analogowyBurr-Brown MPC506AP
  liczba i typ wejść16 niesymetrycznych
  oporność wejściowa10 MOhm
  zabezpieczenie wejść analogowychmax. +/- 35 V
  rozdzielczość12 bitów
  dokładność (przy wzmocnieniu 1x)+/- 1/2 LSB
  kod pracyzakresy unipolarne - naturalny binarny
  zakresy bipolarne - binarny z przesunięciem
  zakresy napięć wejściowychprzy wzmocnieniu 1x: +/- 10 V, +/- 5 V, 0 - 10 V
  przy wzmocnieniu 2x: +/- 5 V, +/- 2.5 V, 0 - 5 V
  maksymalny czas pomiędzy próbkami w trybie pracy automatycznej DMAok. 36 minut
  maksymalna częstotliwość próbkowania / minimalny czas pomiędzy próbkami przy pomiarze jednokanałowym i pracy automatycznej kanałem DMA80 kHz / 12 µs
  dane zależne od czasu transmisji bajtu przez kanał DMA komputera, powyższe dotyczą transmisji DMA o długości do 64 kB czyli do 32768 próbek przy pracy pod DOS-em, częstotliwości te mogą zmniejszać się przy dłuższych transmisjach, zmiana ta zależy też od typu i egzemplarza komputera oraz od systemu operacyjnego
  wykorzystanie kanałów DMAkanał 8-bitowy 1 albo 3
  ustawienie standardowekanał 1


    Warianty pracy toru a/c:

  praca bez użycia kanałów DMAprogramowa
  praca w jednym kanale DMAkanał 1 albo3


    Wyjścia analogowe:

  przetwornik cyfrowo-analogowy:Analog Devices AD667JN
  bufor analogowyLF356
  liczba i typ wyjść0, 1 lub 2 niesymetryczne
  maksymalny prąd wyjściowy5 mA
  oporność wyjściowa0.1 Ohm
  prędkość narastania napięcia wyjściowego5 V/µs
  rozdzielczość12 bitów
  dokładność+/- 1/2 LSB
  gwarantowana monotoniczność 
  kod pracyzakresy unipolarne - naturalny binarny
  zakresy bipolarne - binarny z przesunięciem
  zakresy napięć wejściowych+/- 10 V, +/- 5 V, 0 - 10 V
  wewnętrzne napięcie referencyjne do kalibracji przetwornika+ 10.000 V
  minimalna częstotliwość sterowaniastandard - 1 sterowanie na ok. 131 ms
  opcja - 1 sterowanie na ok. 36 minut
  maksymalna częstotliwość sterowania / minimalny czas pomiędzy próbkami przy pracy automatycznej DMAjednokanałowej - 100 kHz / 10 µs
  dwukanałowej - 50 kHz / 20 µs
  dane zależne od czasu transmisji bajtu przez kanał DMA komputera, powyższe dotyczą transmisji DMA o długości do 64 kB czyli do 32768 próbek przy pracy pod DOS-em, częstotliwości te mogą zmniejszać się przy dłuższych transmisjach, zmiana ta zależy też od typu i egzemplarza komputera oraz od systemu operacyjnego
  wykorzystanie kanałów DMAkanał 8-bitowy 2 albo 3
  ustawienie standardowekanał 3


    Warianty pracy toru c/a:

  praca bez użycia kanałów DMAprogramowa
  praca w jednym kanale DMAkanał 2 albo 3
  w obu przypadkach transmisja dwóch bajtów na jedną próbkę


    Wejścia i wyjścia dwustanowe uniwersalne:

  liczba wejść16 + 4
  liczba wyjść16 + 4
  standardTTL
  wyprowadzenie16+16 linii na dwa złącza szpilkowe do gniazd rozszerzających
  4+4 linie na złączu modułu


    Wejścia i wyjścia dwustanowe sterujące:

  liczba wejść wyzwalających2
  liczba wyjść sterujących1
  standardTTL


    Wyzwalanie i synchronizacja pomiarów realizowane sprzętowo na module:

  start bloku pomiarów od zdarzenia zewnętrznego
  start pojedynczej sekwencji pomiarowej od zdarzenia zewnętrznego
  wyzwolenie zdarzeń zewnętrznych impulsem próbkowania modułu


    Układ pomiaru czasu:

  oscylator kwarcowy8 MHz
  programowalne układy czasowe2x 82C54
  3 kanały licznikowe 16-bitowe w każdym układzie 
  liczba wejść / wyjść układu czasowego (3 kanały układu 82C54)6 / 3
  wykorzystane do sterowania i taktowania układu sterowania a/c oraz c/a5 kanałów
  wolne do wykorzystania przez użytkownika1 kanał


    Adresacja modułu:

  adresy w obszarze we/wy komputera IBM - dane do konfigurowania komputera
  moduł A, B220h ... 23Fh
  moduł C, D300h ... 31Fh
  zajętość obszaru we/wy w komputerze32 bajty
  adresy dla tworzenia własnego oprogramowania
  moduł AA20h ... A3Fh
  moduł BE20h ... E3Fh
  moduł CB00h ... B1Fh
  moduł DF00h ... F1Fh


    Obsługa przerwań:

  linie przerywająceIRQ2, IRQ3, IRQ4
  ustawienie standardoweIRQ3


    Źródła przerwań:

  po zakończeniu bloku transmisji DMA
  po zakończeniu sekwencji pomiarowej
  przy żądaniu startu nowej sekwencji próbkowania pomimo nie odebrania danych z poprzedniej (wykrycie błędu OVERRUN)


    Zasilanie:

  zasilanie z magistrali komputera+ 5 V
  pobór prądu z komputera przez moduł w pełnej konfiguracjiok. 1100 mA
  zasilanie układów analogowychz przetwornicy DC/DC na karcie


    Wersje:

  LC-012-1612-774 bez C/Awersja 80kHz, bez wyjść analogowych
  LC-012-1612-774+1C/Awersja 80kHz, 1 wyjście analogowe
  LC-012-1612-774+2C/Awersja 80kHz, 2 wyjścia analogowe


    Zalecane akcesoria:

  EXT-BNC-16zewnętrzny moduł przyłączeniowy BNC 50 Ohm
  EXT-SCR-16zewnętrzny moduł przyłączeniowy śrubowy
  KAB-EXT-16kabel połączeniowy do w/w modułów
  KAB-BNCkable pomiarowe koncentryczne z wtykami BNC 50 Ohm
  Wyposażenie dodatkowewtyki i gniazda z obudowami, taśmy ze złączami do wyjść cyfrowych  [Egmont] Egmont Instruments
  ul. Chłodna 39, pawilon 11
  00-867 Warszawa
  tel. 0-22 8506205, 8506430
  faks 0-22 6540248
  tel. kom. 0-604 06-08-07

  email: egmont@ambex.com.pl