AMBEX - strona główna

  LC-015-1612
  Wielofunkcyjna karta wejść/wyjść analogowych i cyfrowych
  ze wzmacniaczem instrumentalnym

LC-015-1612Karta LC-015-1612 jest szybką kartą przetworników A/C i C/A do komputerów typu PC AT/386/486/Pentium, przeznaczoną do pomiarów i sterowania za pomocą układów wejść i wyjść analogowych oraz układów do cyfrowych pomiarów i sterowań dwustanowych. Układy wejść oraz wyjść analogowych pracują w trybie automatycznym za pomocą 16-bitowych transmisji kanałami DMA, co zapewnia dużą szybkość i stabilność pomiarów i sterowań według zaprogramowanych parametrów. Układ sterujący toru wejść analogowych dokonuje testów szybkości modułu w danym komputerze, co gwarantuje jego optymalne wykorzystanie. Układy wyjść analogowych mogą służyć jako programowane źródła referencyjne lub jako programowane generatory przebiegów okresowych lub jednokrotnych.

Karta wykonana jest na druku czterowarstwowym, częściowo w technologii SMD, z zastosowaniem układów programowalnych GAL, co gwarantuje bardzo dobre parametry i jej dużą niezawodność. Wyposażenie karty LC-015-1612 we wzmacniacz instrumentalny o dużym wzmocnieniu znacznie zwiększa pole jej zastosowań.


PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA
 • pomiary napięć od stałych do szybkozmiennych
 • pomiary napięć w zakresach miliwoltowych
 • sprzęganie czujników w układach fizycznych, sterowanie procesami
 • sterowanie analogowe - programowalne źródła napięciowe lub generatory
 • sprzęganie mierników i przyrządów w kodzie BCD i innych
 • przemysłowe sterowanie typu WŁĄCZ/WYŁĄCZ


 • CECHY SZCZEGÓLNE
 • praca na magistrali 16-bitowej ISA
 • wymagany komputer minimum typu AT 286
 • wymiary karty - 110x282 mm
 • oprogramowanie narzędziowe dla DOSa: Driver + Install, Test, przykłady oprogramowania roboczego (Turbo Pascal, Turbo C), struktury danych i stałe (Turbo Pascal, Turbo C, Turbo Assembler)
 • oprogramowanie narzędziowe dla Windows: biblioteka DLL 16-bitowa, program testowy z funkcjami debuggera, programy przykładowe w wersjach źródłowych (Turbo Pascala dla Windows, Turbo C dla Windows, Visual C++, Visual Basic), szczegółowa dokumentacja

 •   Wejścia analogowe:

  przetwornik analogowo-cyfrowy:wersja 678 - Analog Devices AD678JN
  wersja 774 - Burr-Brown ADS774JP
  układ próbkująco-pamiętającywbudowany w przetwornik analogowo-cyfrowy
  multipleksery analogowe2x Burr-Brown MPC508AP
  liczba i typ wejść16 niesymetrycznych
  lub 8 symetrycznych (różnicowych)
  oporność wejściowa10 MOhm
  zabezpieczenie wejść analogowych+/- 35 V
  wzmacniacz instrumentalnywzmocnienia 1,10,100,1000x - Burr-Brown PGA202KP
  wzmocnienia 1,2,4,8x - Burr-Brown PGA203KP
  czas ustawiania wzmacniaczawzmocnienia 1,2,4,8,10,100x - 2 µs
  wzmocnienie 1000x - 10 µs
  rozdzielczość12 bitów
  dokładność (przy wzmocnieniu 1x)+/- 1 LSB
  kod pracywersja 678, zakres unipolarny - kod naturalny binarny
  wersja 678, zakres bipolarny - kod uzupełnieniowy do 2 (U2)
  wersja 774, zakres unipolarny - kod naturalny binarny
  wersja 774, zakresy bipolarne - kod binarny z przesunięciem
  zakresy napięć wejściowych (przy wzmocnieniu 1x)wersja 678: 0 - 10 V, +/- 5 V
  wersja 774: +/- 10 V, +/- 5 V, 0 - 10 V
  minimalna częstotliwość próbkowania1 pomiar na ok. 7 minut
  maksymalna częstotliwość próbkowania / minimalny czas pomiędzy próbkami przy pomiarze jednokanałowym i pracy automatycznej kanałem DMA, bez wzmacniacza instrumentalnegowersja 678 - 200 kHz / 5 µs
  wersja 774 - 125 kHz / 8 µs
  dane zależne od szybkości transmisji przez kanał DMA komputera, powyższe dotyczą transmisji do 1 bloku DMA przy pracy pod DOS-em, częstotliwości te mogą zmniejszać się przy dłuższych transmisjach, zmiana ta zależy też od typu i egzemplarza komputera oraz od systemu operacyjnego, częstotliwości zmniejszają się też przy włączeniu wzmacniacza instrumentalnego zależnie od ustawionego wzmocnienia,
  wykorzystanie kanałów DMAkanały 16-bitowe 5 i 6
  ustawienie standardowekanał 5


    Warianty pracy toru a/c:

  praca bez użycia kanałów DMAprogramowa
  praca w jednym kanale DMAkanał 5 albo 6
  praca w dwóch kanałach DMAkanały 5 i 6


    Pamięć programu sekwencji próbkowania:

  wielkość pamięci2048 bajtów
  organizacja danych1 bajt zawiera numer kanału i 2 bity sterujące
  zapis i odczyt danych do/z pamięci bezpośrednio z komputera
  typowe tryby pracy programowane przez program sterujący driver


    Wyjścia analogowe:

  przetwornik cyfrowo-analogowy:Analog Devices AD667JN
  bufor analogowyLF356
  liczba i typ wyjść0, 1 lub 2 niesymetryczne
  maksymalny prąd wyjściowy5 mA
  oporność wyjściowa0.1 Ohm
  prędkość narastania napięcia wyjściowego5 V/µs
  rozdzielczość12 bitów
  dokładność+/- 1/2 LSB
  kod pracyzakres unipolarny - naturalny binarny
  zakresy bipolarne - binarny z przesunięciem
  zakresy napięć wyjściowych+/- 10 V, +/- 5 V, 0 - 10 V
  minimalna częstotliwość sterowania1 sterowanie na ok. 7 minut
  maksymalna częstotliwość sterowania / minimalny czas pomiędzy próbkami przy pracy automatycznej DMAjednokanałowej - 100 kHz / 10 µs
  dwukanałowej - 50 kHz / 20 µs
  dane zależne od szybkości transmisji przez kanał DMA komputera, powyższe dotyczą transmisji do 1 bloku DMA przy pracy pod DOS-em, częstotliwości te mogą zmniejszać się przy dłuższych transmisjach, zmiana ta zależy też od typu i egzemplarza komputera oraz od systemu operacyjnego
  wykorzystanie kanałów DMAkanał 16-bitowy 7


    Warianty pracy toru c/a:

  praca bez użycia kanałów DMAprogramowa
  praca w jednym kanale DMAkanał 7


    Wejścia i wyjścia dwustanowe uniwersalne:

  liczba wejść16
  liczba wyjść16
  standardTTL


    Wejścia i wyjścia dwustanowe sterujące:

  liczba wejść wyzwalających4
  liczba wyjść sterujących2
  standardTTL


    Wyzwalanie i synchronizacja pomiarów realizowane sprzętowo na module:

  start bloku pomiarów od zdarzenia zewnętrznego
  start pojedynczej sekwencji pomiarowej od zdarzenia zewnętrznego
  stop bloku pomiarów od zdarzenia zewnętrznego
  wyzwolenie zdarzeń zewnętrznych impulsem próbkowania modułu


    Wyzwalanie i synchronizacja sterowania realizowane sprzętowo na module:

  start bloku sterowania od zdarzenia zewnętrznego
  start pojedynczej sekwencji sterowania od zdarzenia zewnętrznego
  stop bloku sterowania od zdarzenia zewnętrznego
  wyzwolenie zdarzeń zewnętrznych impulsem sterowania modułu
  linie wejściowe i wyjściowe aktywne zboczem opadającym


    Układ pomiaru czasu:

  oscylator kwarcowy10 MHz
  programowalne układy czasowe3x 82C54
  3 kanały licznikowe 16-bitowe w każdym układzie 
  liczba wejść / wyjść układu czasowego (3 kanały układu 82C54)6 / 3
  wykorzystane do sterowania i taktowania układu sterowania a/c oraz c/a6 kanałów
  wolne do wykorzystania przez użytkownika3 kanały


    Adresacja modułu:

  adresy w obszarze we/wy komputera IBM - dane do konfigurowania komputera
  moduł A300h ... 31Fh
  moduł B220h ... 23Fh
  zajętość obszaru we/wy w komputerze28 bajtów


    Obsługa przerwań:

  linie przerywająceIRQ3, IRQ5, IRQ10, IRQ11, IRQ12
  ustawienie standardoweIRQ10


    Źródła przerwań:

  po rozpoczęciu sesji pomiarowej (bloku pomiarów)
  po rozpoczęciu każdej sekwencji pomiarowej
  przy żądaniu przeprogramowania układu DMA przy pracy 2 kanałowej toru a/c
  przy żądaniu startu nowej sekwencji próbkowania pomimo nie odebrania danych z poprzedniej
  po rozpoczęciu sesji sterowania (bloku sterowania)
  po rozpoczęciu każdej sekwencji sterowania


    Zasilanie:

  zasilanie z magistrali komputera+ 5 V
  pobór prądu z komputera przez moduł w pełnej konfiguracjiok. 450 mA
  zasilanie układów analogowychz przetwornicy DC/DC na karcie


    Wersje:

  LC-015-1612-774-202 bez C/A125kHz, wzmocnienia 1,10,100,1000x, bez wyjść analogowych
  LC-015-1612-774-203 bez C/A125kHz, wzmocnienia 1,2,4,8x, bez wyjść analogowych
  LC-015-1612-774-202+1C/A125kHz, wzmocnienia 1,10,100,1000x, 1 wyjście analogowe
  LC-015-1612-774-203+1C/A125kHz, wzmocnienia 1,2,4,8x, 1 wyjście analogowe
  LC-015-1612-774-202+2C/A125kHz, wzmocnienia 1,10,100,1000x, 2 wyjścia analogowe
  LC-015-1612-774-203+2C/A125kHz, wzmocnienia 1,2,4,8x, 2 wyjścia analogowe
  LC-015-1612-678-202 bez C/A200kHz, wzmocnienia 1,10,100,1000x, bez wyjść analogowych
  LC-015-1612-678-203 bez C/A200kHz, wzmocnienia 1,2,4,8x, bez wyjść analogowych
  LC-015-1612-678-202+1C/A200kHz, wzmocnienia 1,10,100,1000x, 1 wyjście analogowe
  LC-015-1612-678-203+1C/A200kHz, wzmocnienia 1,2,4,8x, 1 wyjście analogowe
  LC-015-1612-678-202+2C/A200kHz, wzmocnienia 1,10,100,1000x, 2 wyjścia analogowe
  LC-015-1612-678-203+2C/A200kHz, wzmocnienia 1,2,4,8x, 2 wyjścia analogowe


    Zalecane akcesoria:

  EXT-BNC-16zewnętrzny moduł przyłączeniowy BNC 50 Ohm
  EXT-SCR-16zewnętrzny moduł przyłączeniowy śrubowy
  KAB-EXT-15kabel połączeniowy do w/w modułów
  KAB-BNCkable pomiarowe koncentryczne z wtykami BNC 50 Ohm
  Wyposażenie dodatkowewtyki i gniazda z obudowami, taśmy ze złączami do wyjść cyfrowych  [Egmont] Egmont Instruments
  ul. Chłodna 39, pawilon 11
  00-867 Warszawa
  tel. 0-22 8506205, 8506430
  faks 0-22 6540248
  tel. kom. 0-604 06-08-07

  email: egmont@ambex.com.pl