AMBEX - strona główna

  LC-020-0812
  Specjalna wielofunkcyjna karta wejść/wyjść analogowych i cyfrowych
  z próbkowaniem jednoczesnym na wszystkich wejściach analogowych

LC-020-0812Karta LC-020-0812 jest szybkim i sprawdzonym specjalnym narzędziem do komputerów typu PC XT/AT/386/486/Pentium, przeznaczonym do szybkich pomiarów i sterowania za pomocą układów wejść analogowych, wyjść analogowych oraz układów do cyfrowych pomiarów i sterowań dwustanowych.

Układ wejść analogowych gwarantuje jednoczesność próbkowania na wszystkich kanałach.

Układy wejść oraz wyjść analogowych pracują w trybie automatycznym za pomocą transmisji DMA, co zapewnia dużą szybkość i stabilność pomiarów i sterowań według zaprogramowanych parametrów. Układ sterujący toru wejść analogowych dokonuje testów szybkości modułu w danym komputerze, co gwarantuje jego optymalne wykorzystanie. Układy wyjść analogowych mogą służyć jako programowane źródła referencyjne lub jako programowane generatory przebiegów okresowych lub jednokrotnych.


PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA
 • pomiary napięć od stałych do szybkozmiennych
 • pomiary z całkowitym odtworzeniem korelacji czasowych pomiędzy sygnałami
 • sprzęganie czujników w układach fizycznych, sterowanie procesami
 • sterowanie analogowe - programowalne źródła napięciowe lub generatory
 • sprzęganie mierników i przyrządów w kodzie BCD i innych
 • przemysłowe sterowanie typu WŁĄCZ/WYŁĄCZ


 • CECHY SZCZEGÓLNE
 • praca na magistrali 8-bitowej ISA
 • 8 jednoczesnych kanałów analogowych wejściowych 12-bitowych
 • programowana częstotliwość próbkowania i liczba kanałów
 • 2 kanały analogowe wyjściowe 12-bitowe
 • 6 wejść i 6 wyjść dwustanowych TTL
 • wymiary karty - 108 x 335 mm
 • oprogramowanie narzędziowe dla DOSa: Driver XT, Driver AT+, Test, Install, przykłady oprogramowania roboczego (Turbo Pascal, Turbo C), struktury danych i stałe (Turbo Pascal, Turbo C, Turbo Assembler)
 • oprogramowanie narzędziowe dla Windows: biblioteka DLL 16-bitowa, program testowy z funkcjami debuggera, programy przykładowe w wersjach źródłowych (Turbo Pascala dla Windows, Turbo C dla Windows, Visual C++, Visual Basic), szczegółowa dokumentacja

 •   Wejścia analogowe:

  przetwornik analogowo-cyfrowyAnalog Devices AD774BKN
  układ próbkująco-pamiętającyAnalog Devices AD585AQ
  praca ze wzmocnieniem 1x albo 2x
  liczba układów próbkująco-pamiętających8 lub 4
  układ próbkująco-pamiętający na każdym kanale analogowym wejściowym
  multiplekser analogowyAnalog Devices AD7501JN
  liczba i typ wejść8 lub 4 niesymetryczne
  oporność wejściowa2 MOhm
  zabezpieczenie wejść analogowych+/- 18 V
  rozdzielczość12 bitów
  dokładność (przy wzmocnieniu 1x)+/- 1/2 LSB
  kod pracyzakresy unipolarne - naturalny binarny
  zakresy bipolarne - binarny z przesunięciem
  zakresy napięć wejściowychprzy wzmocnieniu 1x: +/- 10 V, +/- 5 V, 0 - 10 V
  przy wzmocnieniu 2x: +/- 5 V, +/- 2.5 V, 0 - 5 V
  wewnętrzne napięcie referencyjne do kalibracji przetwornika+ 10 V
  maksymalny czas pomiędzy próbkami w trybie pracy automatycznej DMAok. 36 minut
  maksymalna częstotliwość próbkowania / minimalny czas pomiędzy próbkami przy pomiarze jednokanałowym i pracy automatycznej kanałem DMAmin. 80 kHz / max. 12 µs
  dane zależne od czasu transmisji bajtu przez kanał DMA komputera, powyższe dotyczą transmisji DMA o długości do 64 kB czyli do 32768 próbek przy pracy pod DOS-em, częstotliwości te mogą zmniejszać się przy dłuższych transmisjach, zmiana ta zależy też od typu i egzemplarza komputera oraz od systemu operacyjnego
  wykorzystanie kanałów DMAkanał 8-bitowy 1 albo 3
  ustawienie standardowekanał 1


    Warianty pracy toru a/c:

  praca bez użycia kanału DMAprogramowa
  praca w jednym kanale DMAkanał 1 albo 3
  w obu przypadkach transmisja dwóch bajtów na jedną próbkę


    Wyjścia analogowe:

  przetwornik cyfrowo-analogowyAnalog Devices AD667JN
  bufor analogowyLF356
  liczba i typ wyjść0, 1 lub 2 niesymetryczne
  maksymalny prąd wyjściowy5 mA
  oporność wyjściowa0.2 Ohm
  prędkość narastania napięcia wyjściowego5 V/µs
  rozdzielczość12 bitów
  dokładność+/- 1/2 LSB
  kod pracyzakresy unipolarne - naturalny binarny
  zakresy bipolarne - binarny z przesunięciem
  zakresy napięć wejściowych+/- 10 V, +/- 5 V, 0 - 10 V
  wewnętrzne napięcie referencyjne do kalibracji przetwornika+ 10.000 V
  minimalna częstotliwość sterowania1 sterowanie na ok. 131 ms
  maksymalna częstotliwość sterowania / minimalny czasy pomiędzy próbkami przy pracy automatycznej kanałem DMAjednokanałowej - 100 kHz / 10 µs
  dwukanałowej - 50 kHz / 20 µs
  dane zależne od czasu transmisji bajtu przez kanał DMA komputera, powyższe dotyczą transmisji DMA o długości do 64 kB czyli do 32768 próbek przy pracy pod DOS-em, częstotliwości te mogą zmniejszać się przy dłuższych transmisjach, zmiana ta zależy też od typu i egzemplarza komputera oraz od systemu operacyjnego
  wykorzystanie kanałów DMAkanał 8-bitowy 2 albo 3
  ustawienie standardowekanał 3


    Warianty pracy toru c/a:

  praca bez użycia kanału DMAprogramowa
  praca w jednym kanale DMAkanał 2 albo 3
  w obu przypadkach transmisja dwóch bajtów na jedną próbkę


    Wejścia i wyjścia dwustanowe uniwersalne:

  liczba wejść6
  liczba wyjść6
  standardTTL


    Wejścia i wyjścia dwustanowe sterujące:

  liczba wejść wyzwalających2
  standard wejść wyzwalającychTTL Schmitta
  liczba wyjść sterujących1
  standard wyjść sterującychTTL


    Wyzwalanie i synchronizacja pomiarów realizowane sprzętowo na module:

  start bloku pomiarów od zdarzenia zewnętrznegorealizacja sprzętowa
  start bloku pomiarów od (zmiany) stanu wejść uniwersalnych TTLrealizacja programowa przez driver
  start bloku pomiarów od upływu czasu bądź punktu w czasierealizacja programowa przez driver
  start bloku pomiarów od (zmiany) stanu wejść analogowychrealizacja programowa w programie użytkownika
  start pojedynczego pomiaru od impulsu zewnętrznego, praca w funkcji zegara zewnętrznegorealizacja sprzętowa
  wyzwolenie zdarzeń zewnętrznych impulsem próbkowania kartyrealizacja sprzętowa
  linie wejściowe i wyjściowe aktywne zboczem opadającym


    Układ pomiaru czasu:

  oscylator kwarcowy8 MHz
  programowalne układy czasowe2x 82C54
  3 kanały licznikowe 16-bitowe w każdym układzie 
  liczba wejść / wyjść układu czasowego (3 kanały układu 82C54)6 / 3
  wykorzystane do sterowania i taktowania układu sterowania a/c oraz c/a6 kanałów


    Adresacja modułu:

  adresy w obszarze wejść/wyjść komputera IBM - dane do konfigurowania komputera
  moduł A, B220h ... 23Fh
  moduł C, D300h ... 31Fh
  zajętość obszaru wejść/wyjść w komputerze32 bajty
  adresy dla tworzenia własnego oprogramowania
  moduł A1A20h ... 1A3Fh
  moduł B1E20h ... 1E3Fh
  moduł CB00h ... B1Fh
  moduł DF00h ... F1Fh


    Obsługa przerwań:

  linie przerywająceIRQ2, IRQ3, IRQ4
  ustawienie standardoweIRQ3


    Źródła przerwań:

  po zakończeniu bloku transmisji DMA - dotyczy transmisji a/c oraz c/a
  po zakończeniu każdej sekwencji pomiarowej tzn. po wykonaniu ostatniej w sekwencji konwersji analogowo-cyfrowej
  po wykryciu błędu OVERRUN tzn. przy żądaniu startu nowej sekwencji konwersji analogowo-cyfrowych pomimo nieodebrania danych z poprzednich konwersji


    Zasilanie:

  zasilanie z magistrali komputera+ 5 V, + 12 V
  pobór prądu z komputera przez moduł w pełnej konfiguracji+ 5 V: ok. 90 mA
  + 12 V: ok. 460 mA
  zasilanie układów analogowych z przetwornicy DC/DC na karcie


    Wersje:

  LC-020-0812-774-8K bez C/Awersja 80kHz, 8 wejść analogowych, bez wyjść analogowych
  LC-020-0812-774-8K+1C/Awersja 80kHz, 8 wejść analogowych, 1 wyjście analogowe
  LC-020-0812-774-8K+2C/Awersja 80kHz, 8 wejść analogowych, 2 wyjścia analogowe
  LC-020-0812-774-4K bez C/Awersja 80kHz, 4 wejścia analogowe, bez wyjść analogowych
  LC-020-0812-774-4K+1C/Awersja 80kHz, 4 wejścia analogowe, 1 wyjście analogowe
  LC-020-0812-774-4K+2C/Awersja 80kHz, 4 wejścia analogowe, 2 wyjścia analogowe


    Zalecane akcesoria:

  EXT-BNC-08zewnętrzny moduł przyłączeniowy BNC 50 Ohm
  KAB-EXT-08kabel połączeniowy do w/w modułu
  KAB-BNCkable pomiarowe koncentryczne z wtykami BNC 50 Ohm
  Wyposażenie dodatkowewtyki i gniazda z obudowami  [Egmont] Egmont Instruments
  ul. Chłodna 39, pawilon 11
  00-867 Warszawa
  tel. 0-22 8506205, 8506430
  faks 0-22 6540248
  tel. kom. 0-604 06-08-07

  email: egmont@ambex.com.pl