AMBEX - strona główna

  LC-020-3212
  Specjalna wielofunkcyjna karta wejść analogowych
  z próbkowaniem jednoczesnym na wszystkich wejściach

LC-020-3212 Karta LC-020-3212 jest szybkim i sprawdzonym specjalnym narzędziem pomiarowym do komputerów typu PC AT/386/486/Pentium, przeznaczonym do szybkich pomiarów na dużej liczbie wejść analogowych.

Układ wejść analogowych gwarantuje jednoczesność próbkowania na wszystkich kanałach.

Taka budowa umożliwia dokładne badania korelacji czasowych pomiędzy wszystkimi mierzonymi kanałami. Układy wejść analogowych pracują w trybie automatycznym za pomocą transmisji DMA, co gwarantuje dużą szybkość i stabilność pomiarów według zaprogramowanych parametrów. Układ sterujący toru wejść analogowych dokonuje testów szybkości modułu w danym komputerze, co gwarantuje jego optymalne wykorzystanie.

Karta wykonana jest na druku czterowarstwowym, z zastosowaniem układów programowalnych GAL, co zapewnia bardzo dobre parametry i jej dużą niezawodność.


PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA
 • pomiary napięć od stałych do szybkozmiennych
 • pomiary z całkowitym odtworzeniem korelacji czasowych pomiędzy sygnałami
 • wielokanałowe odpowiedzialne systemy pomiarowe
 • sprzęganie czujników w dowolnych układach fizycznych


 • CECHY SZCZEGÓLNE
 • praca na magistrali 16-bitowej ISA
 • 32 jednoczesne kanały analogowe wejściowe 12-bitowe
 • programowana częstotliwość próbkowania i liczba kanałów
 • pamięć programu sekwencji pomiarowej
 • możliwość dowolnego zaprogramowania sekwencji pomiarowej
 • wymiary karty - 110 x 335 mm
 • wymagany komputer minimum typu AT 286
 • oprogramowanie narzędziowe dla DOSa: Driver AT+, Test, Install, przykłady oprogramowania roboczego (Turbo Pascal, Turbo C), struktury danych i stałe (Turbo Pascal, Turbo C, Turbo Assembler)
 • oprogramowanie narzędziowe dla Windows: biblioteka DLL 16-bitowa, program testowy z funkcjami debuggera, programy przykładowe w wersjach źródłowych (Turbo Pascala dla Windows, Turbo C dla Windows, Visual C++, Visual Basic), szczegółowa dokumentacja

 •   Wejścia analogowe:

  przetwornik analogowo-cyfrowywersja 578LN: Analog Devices AD578LN
  wersja 578JN: Analog Devices AD578JN
  wersja 774: Analog Devices AD774BKN
  układ próbkująco-pamiętającyAnalog Devices AD585AQ
  liczba układów próbkująco-pamiętających16 lub 32
  układ próbkująco-pamiętający na każdym kanale analogowym wejściowym
  multipleksery analogowe1 lub 2 Burr-Brown MPC506AP
  liczba i typ wejść16 lub 32 niesymetryczne
  oporność wejściowa10 MOhm
  zabezpieczenie wejść analogowych+/- 35 V
  rozdzielczość12 bitów
  faktyczna dokładnośćokoło +/- 1 LSB
  kod pracyzakresy unipolarne - naturalny binarny
  zakresy bipolarne - binarny z przesunięciem
  zakresy napięć wejściowych+/- 10 V, +/- 5 V, 0 - 10 V
  wewnętrzne napięcie referencyjne do kalibracji przetwornika+ 10.000 V
  maksymalny czas pomiędzy próbkami w trybie pracy automatycznej DMAokoło 9 minut
  maksymalna częstotliwość próbkowania / minimalny czas pomiędzy próbkami przy pomiarze jednokanałowym i pracy automatycznej kanałem DMAwersja 578LN: 186 kHz / 5.4 µs
  wersja 578JN: 118 kHz / 8.5 µs
  wersja 774: 80 kHz / 12.5 µs
  dane zależne od szybkości transmisji przez kanał DMA komputera, powyższe dotyczą transmisji do 1 bloku DMA przy pracy pod DOS-em, częstotliwości te mogą zmniejszać się przy dłuższych transmisjach, zmiana ta zależy też od typu i egzemplarza komputera oraz od systemu operacyjnego,
  przy pomiarze wielokanałowym czasy zwiększają się według zależności:
  Tn=3+N*Tconv+N-1 [µs] gdzie N - liczba kanałów w sekwencji, Tconv - czas konwersji przetwornika (wynik jest orientacyjny)
  wykorzystanie kanałów DMAkanał 16-bitowy 5, 6 albo 7
  ustawienie standardowekanał 7


    Warianty pracy toru a/c:

  praca w jednym kanale DMAkanał 5, 6 albo 7
  ustawienie standardowekanał 7


    Pamięć programu sekwencji próbkowania:

  wielkość pamięci2048 bajtów
  organizacja danych1 bajt zawiera numer kanału oraz 2 bity sterujące
  zapis i odczyt danych do/z pamięci bezpośrednio z komputera
  typowe tryby pracy programowane przez program sterujący driver
  możliwość indywidualnego programowania sekwencji próbkowania


    Wejścia i wyjścia dwustanowe sterujące:

  liczba wejść wyzwalających2
  liczba wyjść sterujących1
  standardTTL


    Wyzwalanie i synchronizacja pomiarów realizowane sprzętowo na module:

  start bloku pomiarów od zdarzenia zewnętrznegorealizacja sprzętowa
  stop bloku pomiarów od zdarzenia zewnętrznego w trakcie trwania pomiarówrealizacja sprzętowa
  start pojedynczej sekwencji pomiarowej od zdarzenia zewnętrznegorealizacja sprzętowa
  wyzwolenie zdarzeń zewnętrznych impulsem próbkowania modułurealizacja sprzętowa
  linie wejściowe i wyjściowe aktywne zboczem opadającym


    Układ pomiaru czasu:

  oscylator kwarcowy8 MHz
  programowalny układ czasowy82C54
  3 kanały licznikowe 16-bitowe w układzie 
  liczba wejść / wyjść układu czasowego (3 kanały układu 82C54)6 / 3
  wykorzystane do sterowania i taktowania układu sterowania a/c3 kanały


    Adresacja modułu:

  adresy w obszarze wejść/wyjść komputera IBM - dane do konfigurowania komputera
  moduł A300h .. 307h
  moduł B220h .. 227h
  moduł C308h .. 30Fh
  moduł D228h .. 22Fh
  zajętość obszaru we/wy w komputerze8 bajtów
  adresy dla tworzenia własnego oprogramowania
  moduł A1300h ... 1307h
  moduł B1220h ... 1227h
  moduł C1308h ... 130Fh
  moduł D1228h ... 122Fh


    Obsługa przerwań:

  linie przerywająceIRQ3, IRQ5, IRQ10, IRQ11, IRQ12
  ustawienie standardoweIRQ10


    Źródła przerwań:

  po wykryciu błędu OVERRUN tzn. przy żądaniu startu nowej sekwencji próbkowania pomimo nieodebrania danych z poprzedniej
  po rozpoczęciu każdej sekwencji pomiarowej tzn. po pojawieniu się sygnału startu sekwencji z układu sterującego lub z zewnątrz albo po pojawieniu się sygnału startu blokowego i startu bloku pomiarów (opcja ustawiana przez producenta)
  po zakończeniu bloku transmisji DMA


    Zasilanie:

  zasilanie z magistrali komputera+ 5 V
  pobór prądu z komputera przez moduł w pełnej konfiguracjiokoło 3 A
  zasilanie układów analogowych z przetwornicy DC/DC na karcie


    Wersje:

  LC-020-3212-774-32Kwersja 80kHz, 32 wejścia analogowe
  LC-020-3212-774-16Kwersja 80kHz, 16 wejść analogowych
  LC-020-3212-578JN-32Kwersja 118kHz, 32 wejścia analogowe
  LC-020-3212-578JN-16Kwersja 118kHz, 16 wejść analogowych
  LC-020-3212-578LN-32Kwersja 186kHz, 32 wejścia analogowe
  LC-020-3212-578LN-16Kwersja 186kHz, 16 wejść analogowych


    Zalecane akcesoria:

  EXT-BOX-32zewnętrzny moduł przyłączeniowy
  EXT-BNC-16 x2zewnętrzny moduł przyłączeniowy BNC 50 Ohm, wykonanie nietypowe
  KAB-EXT-32kabel połączeniowy do w/w modułu
  KAB-BNCkable pomiarowe koncentryczne z wtykami BNC 50 Ohm
  Wyposażenie dodatkowewtyk i gniazdo z obudową  [Egmont] Egmont Instruments
  ul. Chłodna 39, pawilon 11
  00-867 Warszawa
  tel. 0-22 8506205, 8506430
  faks 0-22 6540248
  tel. kom. 0-604 06-08-07

  email: egmont@ambex.com.pl