AMBEX - strona główna

  LC-055-DCU
  Wielofunkcyjna karta wejść/wyjść cyfrowych

LC-055-DCU Moduł LC-055-DCU jest wielofunkcyjnym, sprawdzonym i tanim narzędziem do komputerów typu PC XT/AT/386/486/Pentium, przeznaczonym do pomiarów i sterowania za pomocą wejść i wyjść dwustanowych oraz układu do cyfrowych pomiarów i sterowań dynamicznych (zliczanie impulsów, pomiar czasu trwania impulsu, wysyłanie impulsów lub fali prostokątnej). Moduł posiada rozbudowany układ obsługi przerwań czyniący go niezastąpionym i bardzo sprawnym urządzeniem do pracy w systemach czasu rzeczywistego. Układy wejść i wyjść pracują w trybie sterowania i odczytu programowego (instrukcje IN, OUT), kierunek pracy programowany jest w portach po 8 bitów. Dane wejściowe wpisywane są do rejestrów modułu w momencie ich odczytu przez komputer.


ZASTOSOWANIA
 • pomiary wielkości dwustanowych przetworzonych na sygnały TTL
 • sprzęganie czujników dwustanowych w dowolnych układach fizycznych
 • praca w systemach monitorowania i sterowania w czasie rzeczywistym
 • sterowanie procesami
 • sprzęganie wielu mierników i przyrządów w kodzie BCD i innych
 • przemysłowe sterowanie typu WŁĄCZ/WYŁĄCZ
 • pomiary czasu trwania impulsów i generowanie impulsów
 • zliczanie impulsów, generowanie przebiegów prostokątnych
 • sterowanie kasetowym systemem kondycjonowania sygnałów AMP-SYSTEM


 • CECHY SZCZEGÓLNE
 • praca na magistrali 8-bitowej ISA
 • 48 linii dwustanowych o programowalnym kierunku pracy
 • kierunek pracy programowany w portach 8-bitowych
 • 4 linie przerywające o programowanych parametrach sygnału aktywnego
 • rejestr zgłoszenia przerwania oraz rejestr maski przerwań
 • dołączanie do linii przerwań zdarzeń zewnętrznych lub linii z CTC
 • 3 szesnastobitowe kanały licznika/zegara 82C54
 • wymiary karty - 110x346 mm
 • pole prototypowe 70x100 mm
 • oprogramowanie narzędziowe dla DOSa: Driver, Test, przykłady oprogramowania roboczego (Turbo Pascal, Turbo C), struktury danych i stałe (Turbo Pascal, Turbo C, Turbo Assembler)
 • oprogramowanie narzędziowe dla Windows: biblioteka DLL 16-bitowa, program testowy z funkcjami debuggera, programy przykładowe w wersjach źródłowych (Turbo Pascala dla Windows, Turbo C dla Windows, Visual C++, Visual Basic), szczegółowa dokumentacja

 •   Wejścia i wyjścia dwustanowe:

  liczba wejść/wyjść uniwersalnych48
  układy2x 8255
  programowanie kierunku pracyw portach 8 bitowych
  standard wejść i wyjść uniwersalnychTTL
  wszystkie linie dołączone do zasilania +5 V przez rezystory 10 kOhmwejście niepodłączone znajduje się w stanie logicznej jedynki


    Układ pomiaru czasu:

  oscylator kwarcowy8 MHz
  podzielnik częstotliwości podstawowej1/8, 1/16
  programowalny układ czasowy82C54
  3 kanały licznikowe 16-bitowe 
  liczba wejść / wyjść układu czasowego (3 kanały układu 82C54)6 / 3
  wejścia zegarowez zewnątrz / z podzielnika
  wejścia bramkującez zewnątrz / zezwolenie z rejestru stanu
  wyjścia z licznikówna zewnątrz / do układu przerwań
  możliwość użycia zegara zewnętrznego dla każdego kanału niezależnie 


    Adresacja modułu:

  adresy w obszarze we/wy komputera IBM
  moduł A, B220h ... 23Fh
  moduł C, D300h ... 31Fh
  zajętość obszaru wejścia/wyjścia32 bajty
  adresy bazowe dla tworzenia własnego oprogramowania
  moduł A220h
  moduł B620h
  moduł C300h
  moduł D700h


    Układ przerwań:

  liczba wejść przerywających4
  standard wejść przerywającychTTL Schmitta
  przerwania od zewnętrznych impulsów lub od układu czasowego 
  aktywny poziom wejścia przerywającegoprogramowany, niezależny dla każdego wejścia
  maska przerwańprogramowana, indywidualna dla każdej linii
  linie przerywająceIRQ2, IRQ3, IRQ4, IRQ5
  ustawienie standardoweIRQ3


    Pole prototypowe:

  wymiary70x100 mm
  pola lutownicze z metalizowanymi otworami i maską lutowniczą 
  doprowadzone linie zasilania +5 V i masy 


    Zasilanie:

  zasilanie z komputera+5 V
  pobór prądu120 mA


    Zalecane akcesoria:

  Wyposażenie dodatkowewtyki i gniazda z obudowami, taśma ze złączem do wejść i wyjść cyfrowych  [Egmont] Egmont Instruments
  ul. Chłodna 39, pawilon 11
  00-867 Warszawa
  tel. 0-22 8506205, 8506430
  faks 0-22 6540248
  tel. kom. 0-604 06-08-07

  email: egmont@ambex.com.pl