AMBEX - strona główna

  LC-055-PIO
  Wielofunkcyjna karta wejść/wyjść cyfrowych

LC-055-PIOModuł LC-055-PIO jest prostą i tanią kartą do komputerów typu PC XT/AT/386/486/Pentium, przeznaczoną do pomiarów i sterowania za pomocą wejść i wyjść dwustanowych oraz układu do cyfrowych pomiarów i sterowań dynamicznych (zliczanie impulsów, pomiar czasu trwania impulsu, wysyłanie impulsów lub fali prostokątnej). Układy wejść i wyjść pracują w trybie sterowania i odczytu programowego (instrukcje IN, OUT), kierunek pracy programowany jest w portach po 8 bitów. Dane wejściowe wpisywane są do rejestrów modułu w momencie ich odczytu przez komputer lub na sygnał zewnętrzny podany na wejście bramkujące i przerywające.


ZASTOSOWANIA
 • pomiary wielkości dwustanowych przetworzonych na sygnały TTL
 • sprzęganie czujników dwustanowych w dowolnych układach fizycznych
 • sterowanie procesami
 • sprzęganie wielu mierników i przyrządów w kodzie BCD i innych
 • przemysłowe sterowanie typu WŁĄCZ/WYŁĄCZ
 • pomiary czasu trwania impulsów i generowanie impulsów
 • zliczanie impulsów, generowanie przebiegów prostokątnych
 • sterowanie kasetowym systemem kondycjonowania sygnałów AMP-SYSTEM


 • CECHY SZCZEGÓLNE
 • praca na magistrali 8-bitowej ISA
 • 48 linii dwustanowych o programowalnym kierunku pracy
 • kierunek pracy programowany w grupach 8-bitowych
 • 1 linia przerywająca i/lub ładująca dane do rejestrów wejściowych
 • 3 szesnastobitowe kanały licznika/zegara 82C54
 • małe wymiary karty - 113x194 mm
 • oprogramowanie narzędziowe dla DOSa: Driver, Test, przykłady oprogramowania roboczego (Turbo Pascal, Turbo C), struktury danych i stałe (Turbo Pascal, Turbo C, Turbo Assembler)
 • oprogramowanie narzędziowe dla Windows: biblioteka DLL 16-bitowa, program testowy z funkcjami debuggera, programy przykładowe w wersjach źródłowych (Turbo Pascala dla Windows, Turbo C dla Windows, Visual C++, Visual Basic), szczegółowa dokumentacja

 •   Wejścia i wyjścia dwustanowe:

  liczba wejść/wyjść uniwersalnych48
  programowanie kierunku pracyw portach 8 bitowych
  standard wejść i wyjść uniwersalnychTTL
  wszystkie linie dołączone do zasilania +5 V przez rezystory 10 kOhmwejście niepodłączone znajduje się w stanie logicznej jedynki


    Układ pomiaru czasu:

  oscylator kwarcowy8 MHz
  podzielnik częstotliwości podstawowej1/2, 1/4, 1/16
  programowalny układ czasowy82C54
  3 kanały licznikowe 16-bitowe 
  liczba wejść / wyjść układu czasowego (3 kanały układu 82C54)6 / 3
  wejścia zegarowez zewnątrz / z podzielnika
  wejścia bramkującez zewnątrz
  wyjścia z licznikówna zewnątrz
  możliwość użycia zegara zewnętrznego dla każdego kanału niezależnie 


    Adresacja modułu:

  adresy w obszarze we/wy komputera IBM
  moduł A, B220h ... 23Fh
  moduł C, D300h ... 31Fh
  zajętość obszaru wejścia/wyjścia32 bajty
  adresy bazowe dla tworzenia własnego oprogramowania
  moduł A220h
  moduł B620h
  moduł C300h
  moduł D700h


    Układ przerwań:

  liczba wejść przerywających1
  standard wejścia przerywającegoTTL Schmitta
  przerwania od impulsów zewnętrznych 
  linia przerywająca może służyć do zewnętrznego ładowania danych wejściowych 
  linie przerywająceIRQ2, IRQ3, IRQ4
  ustawienie standardoweIRQ3


    Zasilanie:

  zasilanie z komputera+ 5 V
  pobór prądu100 mA


    Zalecane akcesoria:

  Wyposażenie dodatkowewtyki i gniazda z obudowami, taśma ze złączem do wejść i wyjść cyfrowych  [Egmont] Egmont Instruments
  ul. Chłodna 39, pawilon 11
  00-867 Warszawa
  tel. 0-22 8506205, 8506430
  faks 0-22 6540248
  tel. kom. 0-604 06-08-07

  email: egmont@ambex.com.pl