AMBEX - strona główna

  MULT V. 4.08
  Program pomiarowy - bezpłatny, prosty i łatwy w obsłudze

MULT MULT jest prostym i łatwym w obsłudze programem pomiarowym, współpracującym z kartami przetworników analogowo-cyfrowych serii AMBEX LC. MULT przeznaczony jest dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się pomiarami różnych zjawisk fizycznych przy zastosowaniu sprzętu komputerowego klasy PC. Program pozwala obejrzeć wyniki pomiarów na ekranie monitora w postaci wykresów. Zestaw procedur matematycznych pozwala na przeprowadzenie prostej analizy wyników pomiaru. Program może znaleźć zastosowanie w pracach pomiarowo-badawczych w laboratoriach, przy rutynowych pomiarach ze standardową obróbką danych, do obróbki danych pomiarowych zmierzonych za pomocą kart pomiarowych, do obróbki danych pomiarowych ze zbiorów dyskowych, w laboratoriach studenckich i szkolnych.


CECHY SZCZEGÓLNE
 • praca w systemie operacyjnym MS-DOS
 • układ wypuszczanych okien - menu, ułatwiający obsługę programu oraz jego naukę
 • praca za pomocą klawiatury lub myszy
 • różne konfiguracje okien graficznych na ekranie
 • pomoc zależna od kontekstu programu
 • automatyczne wykrywanie zainstalowanych kart analogowych
 • makrorozkazy
 • możliwość wydruku wykresów na drukarkach igłowych i laserowych
 • szczegółowa instrukcja obsługi

 •   Pomiary:

 • wybór zainstalowanej karty przetwornika analogowo-cyfrowego
 • praca z kartami LC-010-1612, LC-011-0812, LC-011-1612, LC-012-1612, LC-015-1612, LC-020-0812, LC-020-3212, LC-030-1612
 • możliwość programowania modułów analogowych
 • możliwość pracy ze wzmacniaczami pomiarowymi serii AMP - do 64 kanałów pomiarowych
 • podgląd "na bieżąco" wybranego kanału analogowego (bez rejestracji)
 • wyzwalanie pomiarów: sygnałem zewnętrznym, natychmiastowe, po upływie zadanego czasu
 • wykonywanie pomiarów do pamięci rozszerzonej (zależy od karty przetwornika)

 •   Procedury matematyczne:

 • statystyka opisowa: średnia, minimum, maksimum, odchylenie absolutne, odchylenie standardowe, mediana, wariancja, skośność, kurtoza
 • przedział ufności i test: dla wartości średniej oraz dla wartości oczekiwanej
 • testy Chi-kwadrat: Poissona, jednostajny dyskretny, jednostajny ciągły, normalny i wykładniczy
 • testy Kołmogorowa-Smirnowa: normalny, wykładniczy i jednostajny ciągły
 • dyskretna transformata Fouriera dla funkcji o wartościach rzeczywistych (moduł i faza)
 • dyskretna funkcja autokorelacji i korelacji
 • wygładzanie danych metodą filtru dolnoprzepustowego
 • aproksymacja średniokwadratowa danych wielomianem pierwszego stopnia
 • operacje arytmetyczne na 2 kanałach: suma, różnica, iloczyn, iloraz, średnia

 •   Grafika:

 • karta grafiki w trybie VGA
 • praca z jednym, dwoma, trzema lub czterema oknami z wykresami na ekranie
 • umieszczenie do 16 wykresów w jednym oknie w różnych kolorach
 • skalowanie liniowe osi Y - własne wartości i nazwa jednostki
 • wykres linią ciągłą, przerywaną lub punktowy
 • lupa - powiększenie wykresu do rozmiarów ekranu
 • wyświetlenie lub zgaszenie układu współrzędnych
 • wyświetlenie lub zgaszenie siatki współrzędnych
 • wyświetlenie linii 0
 • kursor w oknie graficznym podający współrzędne i wartości przebiegu

 •   Operacje dyskowe:


 • wybór jednego z trzech standardów zapisu danych
 • zapis i odczyt zbioru z danymi
 • zapis i odczyt konfiguracji programu MULT
 • funkcja "autozapis" konfiguracji po zakończeniu pracy


 • [Egmont] Egmont Instruments
  ul. Chłodna 39, pawilon 11
  00-867 Warszawa
  tel. 0-22 8506205, 8506430
  faks 0-22 6540248
  tel. kom. 0-604 06-08-07

  email: egmont@ambex.com.pl