AMBEX - strona główna

  Karty przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych


  LC-012-1612 Pełny opis

LC-012-1612
 • 16 wejść analogowych niesymetrycznych, rozdzielczość 12 bitów
 • zakresy napięć wejściowych +/-10, +/-5, 0-10 lub +/-5, +/-2.5, 0-5 V
 • maksymalna częstotliwość próbkowania 80kHz
 • wyzwalanie pomiarów od programowalnego zegara karty lub sygnałów zewnętrznych
 • transmisja danych kanałem DMA do pamięci komputera
 • 2 wyjścia analogowe, rozdzielczość 12 bitów
 • zakres napięcia wyjściowego +/-10, +/-5, 0-10 V
 • maksymalna częstotliwość sterowania (DMA) 100 kHz
 • 20 wejść i 20 wyjść uniwersalnych TTL
 • 16-bitowy timer - kanał 1 układu 82C54


 •   LC-015-1612 Pełny opis

  LC-015-1612
 • 16 niesymetrycznych lub 8 symetrycznych wejść analogowych, rozdzielczość 12 bitów
 • wzmacniacz instrumentalny - wzmocnienia 1, 10, 100, 1000 V/V lub 1, 2, 4, 8 V/V
 • zakresy napięć wejściowych (przy wzmocnieniu 1 V/V) +/-10, +/-5, 0-10 V lub +/-5, 0-10 V
 • maksymalna częstotliwość próbkowania 125kHz lub 200kHz
 • wyzwalanie pomiarów od programowalnego zegara karty lub sygnałów zewnętrznych
 • transmisja danych jednym lub dwoma 16-bitowymi kanałami DMA do pamięci komputera
 • pamięć programu sekwencji pomiarowej 2048 bajtów
 • 2 wyjścia analogowe, rozdzielczość 12 bitów
 • zakres napięcia wyjściowego +/-10, +/-5, 0-10 V
 • maksymalna częstotliwość sterowania (DMA) 100 kHz
 • 16 wejść i 16 wyjść uniwersalnych TTL
 • 16-bitowy timer - 3 kanały układu 82C54


 •   LC-020-0812 Pełny opis

  LC-020-0812
 • 8 lub 4 wejścia analogowe niesymetryczne, rozdzielczość 12 bitów
 • układ próbkująco-pamiętający na każdym wejściu analogowym
 • jednoczesność próbkowania na wszystkich wejściach
 • zakresy napięć wejściowych +/-10, +/-5, 0-10 lub +/-5, +/-2.5, 0-5 V
 • maksymalna częstotliwość próbkowania 80 kHz
 • wyzwalanie pomiarów od programowalnego zegara karty lub sygnałów zewnętrznych
 • transmisja danych kanałem DMA do pamięci komputera
 • 2 wyjścia analogowe, rozdzielczość 12 bitów
 • zakres napięcia wyjściowego +/-10, +/-5, 0-10 V
 • maksymalna częstotliwość sterowania (DMA) 100 kHz
 • 6 wejść i 6 wyjść uniwersalnych TTL


 •   LC-020-3212 Pełny opis

  LC-020-3212
 • 32 lub 16 wejść analogowych niesymetrycznych, rozdzielczość 12 bitów
 • układ próbkująco-pamiętający na każdym wejściu analogowym
 • jednoczesność próbkowania na wszystkich wejściach
 • zakresy napięć wejściowych +/-10, +/-5, 0-10 V
 • maksymalna częstotliwość próbkowania 80kHz, 118kHz lub 186kHz
 • wyzwalanie pomiarów od programowalnego zegara karty lub sygnałów zewnętrznych
 • transmisja danych 16-bitowym kanałem DMA do pamięci komputera
 • własna pamięć programu sekwencji pomiarowej 2048 bajtów


 • [Egmont] Egmont Instruments
  ul. Chłodna 39, pawilon 11
  00-867 Warszawa
  tel. 0-22 8506205, 8506430
  faks 0-22 6540248
  tel. kom. 0-604 06-08-07

  email: egmont@ambex.com.pl